Οι 14 θέσεις μου

Πριν τις εκλογες – Μετα τις εκλογες.

Για τα παιδιA μας – Για το αYριο

1. ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. Με πλήρη διαφάνεια. Από ερευνητικές επιτροπές πραγματικά ανεξάρτητες οι οποίες να στελεχώνονται με πρόσωπα ακέραια, με ταχύτητα στην έκδοση των πορισμάτων. Και μετά; ΚΑΘΑΡΣΗ. Απόδοση ποινικών ή και άλλων ευθυνών σε διορισμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους και εξελεγμένα πολιτικά πρόσωπα.

2. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Εκσυγχρονισμός συστηματικός του νομικού πλαισίου. Να καλύπτονται κενά και να προστατεύεται ο πολίτης του οποίου καίριο δικαίωμα είναι η γρήγορη απόδοση δικαιοσύνης.

3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ. Ναι μεν αλλά ταυτόχρονα να ενεργοποιηθεί-θεσμοθετηθεί έλεγχος ο οποίος σήμερα ασκείται από τα κομματικά όργανα και να διασφαλιστεί το ένας πολίτης μία ψήφος για να αποφεύγεται η χειραγώγηση.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. Υπέρ του περιορισμού θητειών σε όλα τα πολιτικά πόστα (Να συνυπολογίζονται τα διαφορετικά).

5. ΙΣΟΤΗΤΑ και ΑΠΟΔΟΧΗ. Θεσμοθέτηση υποχρεωτικής ποσόστωσης γυναικών σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Μέχρι την εμπέδωση της ισότητας και την κατάρρευση των στερεοτύπων. Ουσιαστική ενσωμάτωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο νομοθετικό μας πλαίσιο για αντιμετώπιση της βία κατά των γυναικών (και των υπόλοιπων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού- αντρών/παιδιών/ηλικιωμένων).

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ: Αποτελεσματικό, γρήγορο, ανθρώπινο. Με σεβασμό και στον ασθενή και στον επαγγελματία υγείας.

7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. Να διασφαλίζει ένα κράτος που νοιάζεται την αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ: Ποιοτική και αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων οικογενειών/ατόμων σε οικονομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο.

8. ΤΡΙΤΗ HΛΙΚΙΑ: Να αγκαλιαστεί με αγάπη και να της δοθούν όσα της αξίζουν για την προσφορά της στον τόπο. Συντάξεις αξιοπρέπειας και εκτίμησης.

9. Στεγαστικό: Μια στέγη πάνω από το κεφάλι. Για όλους. Νέα ζευγάρια, Φοιτητές, Οικονομικά δυσπραγούντες. Προστασία από τις εκποιήσεις της πρώτης κατοικίας.

10. ΠΑΙΔΕΙΑ:  Ίση πρόσβαση σε ποιοτική και αποτελεσματική  εκπαίδευση μέσα σε ένα ανοικτό, χαρούμενο, δημοκρατικό σχολείο που να μπορεί να γιατρεύει πληγές και να ανοίγει ορίζοντες.

Ονειρευόμαστε  ένα σχολείο που να:

  • να στοχεύει στην αυτόνομη μάθηση και όχι στη γνώση
  • να επικεντρώνεται στα σημαντικά
  • με διαδικασίες και δομές εκσυγχρονισμένες οι οποίες υποστηρίζουν και μειώνουν τις τριβές
  • με αποτελεσματικότερη διαχείριση και λογοδοσία,
  • σε υποδομές που διευκολύνουν την αποτελεσματικότητα

11. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Στο επίκεντρο. Είμαστε ο Πολιτισμός μας. Επένδυση στους ανθρώπους και στα έργα πολιτισμού.

12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Σεβασμός σε όλες τις μορφές ζωής. Η επένδυση στην πράσινη τεχνολογία, σε συνδυασμό με την καλλιέργεια κουλτούρας ηθικού καταναλωτή και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης είναι μονόδρομος. Υποχρέωσή μας να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα περιβάλλον βιώσιμο και αειφόρο.

13. ΝΕΟΛΑΙΑ: Στηρίζουμε τους νέους μας και επενδύουμε στο αύριο. Εισαγωγή γενικού κατώτατου μισθού και διασφάλιση ανθρώπινων και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

14. ΚΥΠΡΙΑΚΟ: Μια δίκαιη και βιώσιμη λύση που να απελευθερώνει την Κύπρο μας. Μια λύση που να μην διαχωρίζει αλλά να επανενώνει τον τόπο και τους ανθρώπους του.