Το λογοτεχνικό φαρμακείο πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι