Έκδοση του ΥΠΠΑΝ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).  Συνοδεύεται και από σχέδιο μαθήματος για τους εκπαιδευτικούς. Βρήκε τη θέση του σε όλα τα σχολεία της Κύπρου. Προσεγγίζει τις έννοιες της απώλειας και του πένθους μέσα από τη Λογοτεχνία. Στόχος του η γνωριμία των παιδιών με τις φάσεις του πένθους, οι οποίες θεωρούνται τυπικές αντιδράσεις μετά από μια σημαντική απώλεια και η συζήτηση της σπουδαιότητας των αναμνήσεων, τόσο ως τρόπου διαχείρισης του πένθους όσο και ως τρόπο νοηματοδότησης της εμπειρίας και της συνέχισης της σχέσης με το φυσικά απών αγαπημένο πρόσωπο. Τρία γράμματα στον παππού τα οποία αφήνονται ως βάρκες στα κύματα και θεραπευτικά λειτουργούν ανακουφίζοντας και οδηγώντας το παιδί αλλά και τον ενήλικα αναγνώστη στην αποδοχή του πένθους και της απώλειας.